Om Kristina Björk

Kristina Björk arbetar med konceptutveckling och design av trädgårdar. Efter utbildning och arbete i ekologiska trädgårdar har hon under de senaste sju åren utformat och utvecklat Mälarpaviljongens mötesplats vid Riddarfjärden i Stockholm. Kristina är samtidigt kopplad till masterprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp där hon studerar naturmiljöns inverkan på hälsa och välbefinnande.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter:

Väringgatan 23
113 33 Stockholm

E-mail: gronelundkonsult@gmail.com
Mobil: 0733-10 15 20

Allmän arbetslivserfarenhet och tidigare anställningar: Konsult/Pedagog (eget företag inom miljöpsykologi och konceptutveckling inom den ’gröna sektorn’, forskningsassistent, marknadsföring och försäljning, utställningar och föreläsningar.

Tidigare sysselsättning:
Projektanställning sedan 2011 på Mälarpaviljongen AB

Idé, design och genomförande av en urban grön social hållbar mötesplats i Stockholms innerstad. Se www.gronelundkonsult.com / www.malarpaviljongen.se

Magister- och Masterstudier på distans i Landskapsarkitekturens Miljöpsykologi vid SLU/Alnarp under ledning av professor Patrik Grahn

Diverse Projektuppdrag

2017-2010

Mälarpaviljongen AB /

Utställningar, artiklar och föredrag med Gunnar Kaj (blomsterkonstnär)

Trädgårdsanläggning på projektuppdrag vid Mikado Mark & Trädgård AB
2010 – 2008
Trädgårdsanläggning i eget företag / Grönelund Konsult
Trädgårdsanläggning på projektuppdrag vid Mikado Mark & Trädgård AB

2003/2000
Forskningsassistent
Forskningsassistent vid forskningsprojektet ”Närodlat”/BERAS vid Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Ansvarig för Forskningsdelprojekt 3 av konsumentattitydforskning. Vikariat för Dr Cecilia Solér vid Handelshögskolan/Gbg.

2002-1999
Biodynamisk Arbetsgrupp inom utveckling/försäljning av ekologiska produkter på landsbygd
Projektledning (NÄRODLAT)

1996-1995
AVANCERA MARKNADSUTVECKLING AB
Marknadsförare
Införsäljning till storkunder av nya marknadsföringsstrategier

1995-1989
Föräldraledighet – div. projektuppdrag/utbildning

1989 – 1988
DIM-ROSY AB – Stockholm
VD-assistent/Assistant till Europiska Försäljningskontoret

PARIS

1988 – 1988
NORDIN PAPIER SARL Paris
VD-assistent – Administration av försäljning (franska, svenska och engelska)

1988 – 1987
MSI DATA CORPORATION Paris
Tvåspråkig VD- och Försäljningschefsassistent

1987 – 1984
INTECH CAPITAL CORPORATION ET CIE Paris

Ledningsassistent/Administration

1984 – 1983
FRANTEL Headoffice Paris
Försäljningskontoret/HQ

STOCKHOLM

1983 – 1978
PKbanken / Head office/Stockholm
Rembursavdelningen (1979–1981)
Sekreterare – Arkitektavdelningen (1982–1983)

Utbildning:

2016/12 – 2009/08
Master/Magisterprogram i Miljöpsykologi vid SLU/Alnarp (distanskurs)

2008/08 – 2009/06
Mastersprogram i Pedagogik vid Stockholms Universitet

2008/01- 2007/08
Global Challenges and Sustainable Futures, 7,5 p, Uppsala Universitet (CEMUS)

06/2007 – 08/2003
Fil kand. i utbildningsvetenskap/Social Science 160 p (240 ECTS) Lärarexamen mot yngre åldrar 1-6 med inriktning Waldorfpedagogik
C-uppsats: “Lärarstudenters uppfattningar om meningsskapande i miljöetik”

08/1999 – 08/1996
Lärare i Odling, Näringslära och Ekologi/Trädgårdsmästare motsvarande 120 p
Rudolf Steinerhögskolan, Järna
Examensarbete: “Att se världen och lära genom naturen – 7 rum till en fördjupad Natursyn”

06/1990 – 08/1988
Examen DIHM – Marknadsföring med inriktning Internationell Marknadsföring (34 US Credits)

06/1990 – 08/1988
Exams DELF, DALF
Chambre de Commerce à Stockholm

08/1986 – 06/1985
Business English
The British Institute in Paris

08/1982 – 08/1981
Diplomée en Francais Géneral (Niveau Avancé)
L’Université de l’Institut Catholique de Paris (L’ICP)

1981 – 1978
Balettakademin i Stockholm

1978 – 1976
Gymnasieekonomexamen
Kungsmadsskolan – Växjö

Erfarenhet och projektanställning i Miljö/Ekologi/Marknadsföringsektorn
Eget företag – “Grönelund”

1999 – 2017
Konsult/föreläsare/Marknadsförare/Kommunikatör/Forskning
Trädgårdsanläggning av varierande projekt 2008– 2009 Bromma, Djursholm etc,

Större kunder- Mälarpaviljongen AB
The Biodynamic Association/San Francisco California
Kulturhuvudstadsåret 1998
Konsum – HK /Varumärkesavdelningen
KF:s Provkök
Gröna Konsum
Konsum Trainee avd.
HSB Miljöavdelning Riksavdelningen

. Trädgårdspraktik under ledning av Trädgårdsdesigner Simon Irvine
Uppbyggnad av Köksträdgården på Matateljén/Gamla Filmstaden i Solna / Uppbyggnad av
Utställningsträdgård ”Mat och Fest” design Simon Irvine
Matfester (Noktyrn) på bl a Läckö Slott/Rosendals Trädgårdar
Samarbete med KRAV – Miljöutbildning

. Undervisning i trädgårdsodling/miljöundervisning på Waldorfskolan Ellen Key
klass 6 och 10 under hösten 98

. Planering och genomförande av utbildning i trädgårdsodling och naturkunskap för
kommunalgrundskola och Waldorfgymnasium – på Rosenhill Ekerö/Stockholm

. Utarbetande av riktlinjer och marknadsplan inför bildandet av en konsumentförening
”Initiativ Närodlat” i Järna 12-2000.

. Samprojektledare för utvecklingsverksamhet (1999-2001) av ekologisk/biodynamisk
odling i Järna

. Stipendieresa till Kalifornien (2000) till New College in Santa Rosa, Sonoma County,
California. Samarbete med The Biodynamic Association/USA i Santa Rey California US.

. Projektledare och framtagning av utbildningsplan (© copyright Kristina Björk)
för en miljöskola för boende inom HSB/Riksbyggen och Hyresgästföreningen
(1999-2000).

. Samprojektledare
för pedagogisk utställning ”Stockholms Waldorfskoleutställning 1998” under
Kulturhuvudstadsåret/Wasahallen på Djurgården i Stockholm
. Egen utställning om Lärandet genom Naturen under Kulturhuvudstadsåret 1998
(© Kristina Björk – ansvarig idé/design/text och genomförande

Pedagogisk erfarenhet

2014ht-2015vt
Vikarierande lärare i engelska, åk 5 och 7

Vikariat på Kristofferskolan, Bromma.

2010 ht
Vikarierande lärare i Franska och Svenska, åk 6-9 samt Klassföreståndare åk 7

Vikariat på 80% på Kronoberg Skola i Växjö – referens Niklas Möller rektor 0470/

2007 – 2009
Vikarierande lärare på högstadienivå på kommunala skolor inom StorStockholm

2006-2005
Ämneslärare / Franska
Kristofferskolan i Bromma
Ämnesundervisning på högstadienivå- och gymnasienivå.