Kristina Björk arbetar med konceptutveckling och design av trädgårdar. Efter utbildning och arbete i ekologiska trädgårdar har hon under de senaste sju åren utformat och utvecklat Mälarpaviljongens mötesplats vid Riddarfjärden i Stockholm. Kristina är samtidigt kopplad till masterprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp där hon studerar naturmiljöns inverkan på hälsa och välbefinnande.